Luik bevestigt ook primauteit uitbrengregels

Een leuke casus waarbij enkel de blote eigendom werd overgedragen aan de vennoten van de vennootschap (waarbij de vennootschap zich het vruchtgebruik voorbehoudt). Aangezien de verkrijgende vennoten reeds onverdeelde eigenaars waren, wensen ze toepassing van het verdeelrecht. De rechtbank oordeelt echter dat de uitbrengregels voorrang hebben op de verdelingsregels als lex Lees meer…

Uitbreng met bv(ba) door uitonverdeelheidtreding: geen primauteit maar toch verdelingsrechten (ook in Wallonië)

Het gaat over een pand waaraan geen omvangrijke verbouwingswerken zijn uitgevoerd (cf. de afwijkende Waalse bepaling terzake). Het gebouw is onder registratierechten aangekocht voor 99% door de vennootschap en voor 1% door de aandeelhouder. Bij uitonverdeeldheidtreding acht de administratie artikel 129 W. Reg. (uitbreng) van toepassing boven de verdelingsregels maar Lees meer…

Uitbreng uit vennootschap door afkoop: bij bvba mogelijk toch verdelingsrecht

Vlabel geeft voorrang aan de uitbrengbepalingen boven de gemene regels. Heeft de vennoot een onverdeeld aandeel in een onroerend goed en koopt hij/zij de andere onverdeelde delen aan van de vennootschap, dan is het verdelingsrecht als gemeen recht niet automatisch van toepassing. De bijzondere uitbrengbepalingen moeten worden gevolgd. Blijkt de Lees meer…

Uitbreng onroerend goed uit vennootschap, met bestaande onverdeelheid: uitbreng of uitonverdeelheidtreding?

Annotatie in de rechtsleer bij enkele recente gerechtelijke uitspraken, met kritische analyse omtrent vermeende primauteit van uitbrengregels. Zie van dezelfde hand ook T. De Clerck, “Hof van beroep volgt (streng) standpunt fiscale administratie: in geval van onroerende verkrijging door vennoten is verkooprecht verschuldigd”, noot onder Gent 19 juni 2018, T.F.R. Lees meer…