Uittreding vennoot met uitbetaling in natura ovv onroerend goed: uitbrengregels

Heel beknopt standpunt van Vlabel waarbij bevestigd wordt dat de uitbrengregels gelden maar de uitzondering voor de “historische vennoot” kan gelden indien aan de regels daartoe is voldaan. De verrichting wordt dan onderworpen aan de verdelingsregels. Er wordt ook gewag gemaakt van het bestaan van een voorafgaande en kwalificerende onverdeeldheid, Lees meer…

Luik bevestigt ook primauteit uitbrengregels

Een leuke casus waarbij enkel de blote eigendom werd overgedragen aan de vennoten van de vennootschap (waarbij de vennootschap zich het vruchtgebruik voorbehoudt). Aangezien de verkrijgende vennoten reeds onverdeelde eigenaars waren, wensen ze toepassing van het verdeelrecht. De rechtbank oordeelt echter dat de uitbrengregels voorrang hebben op de verdelingsregels als lex Lees meer…

Uitbreng met bv(ba) door uitonverdeelheidtreding: geen primauteit maar toch verdelingsrechten (ook in Wallonië)

Het gaat over een pand waaraan geen omvangrijke verbouwingswerken zijn uitgevoerd (cf. de afwijkende Waalse bepaling terzake). Het gebouw is onder registratierechten aangekocht voor 99% door de vennootschap en voor 1% door de aandeelhouder. Bij uitonverdeeldheidtreding acht de administratie artikel 129 W. Reg. (uitbreng) van toepassing boven de verdelingsregels maar Lees meer…

Einde vruchtgebruik bij vereffening met vergoeding: geen verkoop

Eenmans-bvba wordt vereffend. Het lopende vruchtgebruik (gesplitste aankoop grond onder registratierechten + gesplitste oprichting nieuwbouw met btw) wordt daardoor beëindigd. De partijen kiezen er echter voor om de vennootschap te vergoeden voor het vroegtijdig einde van het vruchtgebruik, op basis van de suppletieve burgerrechtelijke regels. Het oordeel van de rulingcommissie Lees meer…