Verjaring teruggaaf.

Oordeel van het Hof van Cassatie dat de verjaringstermijn van teruggaaf pas begint te lopen vanaf het tijdstip dat de teruggaaf effectief wordt aangevraagd. Tot zolang treedt de verjaring nog niet in werking. Voorts is het arrest voorzien van een kritische noot. (Tijdschrift voor Fiscaal Recht, december 2022, nr. 631, Lees meer…