Is de opmaak van een basisakte gevolgd door een inbreng in vennootschap van een onroerend goed met een gemengde bestemming fiscaal misbruik?

Opsplitsing van een onroerend goed via een basisakte in een commercieel en een privaat gedeelte leidt er niet toe dat er sprake is van fiscaal misbruik. De inbreng van het privaat gedeelte wordt belast met verkooprecht en de inbreng van het professioneel gedeelte wordt belast met het vast recht. Hoewel Lees meer…

Schenking van aandelen na inbreng van onroerend goed in vennootschap kan ook ingegeven zijn door niet-fiscale argumenten

Wens om patrimonium in familie te houden (i.c.m. restlegaat), professionalisering van het beheer van de onroerende goederen en het faciliteren van het rendement van investeringen met een beperking van het persoonlijk risico en aansprakelijkheid en afwezigheid bedoeling om de ingebrachte onroerende goederen op korte of middellange termijn uit de vennootschap Lees meer…