Bezoldigingstheorie.

Voorbeeld van een afwijzende beslissing i.v.m. de bezoldigingstheorie. (Civ. Flandre occidentale (div. Bruges) (civ.) (10e ch.) n° 20/2983/A, 9 mai 2022 (rôle n° : 20/2983/A)) Positief arrest bezoldigingstheorie Hof van Beroep Antwerpen dd. 18.01.2022 (Hof van Beroep Antwerpen, B6Me k., dd. 18.01.2022 – 2022/AR/1364) Negatief voorbeeld arrest (Hof van Beroep Lees meer…