Bezoldigingstheorie.

Voorbeeld van een afwijzende beslissing i.v.m. de bezoldigingstheorie. (Civ. Flandre occidentale (div. Bruges) (civ.) (10e ch.) n° 20/2983/A, 9 mai 2022 (rôle n° : 20/2983/A)) Positief arrest bezoldigingstheorie Hof van Beroep Antwerpen dd. 18.01.2022 (Hof van Beroep Antwerpen, B6Me k., dd. 18.01.2022 – 2022/AR/1364) Negatief voorbeeld arrest (Hof van Beroep Lees meer…

Debt push down en kostenaftrek

Gekende systematiek: intrestaftrek lening bij werkvennootschap – kapitaal lening uitkeren aan holding via dividend of kapitaalvermindering. Ratio: optimalisatie kostenaftrek (aangezien holding onvoldoende belastbare inkomsten zou kunnen afzetten tegen intrest eigen leningen). Specifieke bespreking Cass. 12 december 2019, F.18.0085.N en 19 maart 2020 in rechstsleer. Ook algemene bespreking van argumenten belastingplichtige Lees meer…