Commentaar bij geplande nieuwe regeling aftrek huurgelden en belastbaarheid bij verhuurder.

Korte toelichting omtrent deze regeling, waarbij duidelijkheid wordt geschapen wanneer de huurder kosten kan aftrekken en hoe kan vermeden worden dat een verhuurder ter goeder trouw plots wordt verrast met een hogere taxatie omdat de huurder in weerwil van het contract toch kosten aangeeft. (Fiscoloog, nr. 1795, 14.06.2023, pagina 12 Lees meer…