Volledige splitsing van familiale vastgoedvennootschap met disproportionele verdeling van aandelen, teneinde elk van de vennoten toe te staan een eigen beleid te volgen (onenigheid). Belastingvrijheid voor directe belastingen en registratierechten, mits bevestiging dat de schulden de onroerende goederen volgen, de aandelen nadien niet zullen worden overgedragen (uitz. familiale schenkingen), de beide vennootschappen levensvatbaar zullen zijn. Voor de registratierechten worden de verrichtingen beoordeeld op datum van de inbreng, zonder retroactiviteit (Ruling 2019.0146 van 26 maart 2019).