… ondanks wettelijke voorwaarde dat het verlies scherp omschreven moet zijn (art. 48 WIB 1992; art. 22 e.v. KB/WIB 1992). Zie bespreking Fiscoloog.