a) Uitgaven die op onredelijke wijze de beroepsbehoeften overtreffen vereisen daadwerkelijk onderzoek van de vermeende uitgaven, per kostenpost of per kostengroep en b)  een onevenwicht tussen de behaalde inkomsten en de gedane kosten geen bewijs vormt van het onredelijk karakter in de zin van artikel 53, 10° WIB92. Louter recurrente verliezen volstaan dus niet. Brussel 15 december 2020, 2015/AF/19 met bespreking in Fisc. Koer. met verwijzing naar andere rechtspraak en rechtsleer.