Tolerantie 1: grondeigenaar breekt gebouw af voor 1 januari 2021 en staat opstalrecht toe aan bouwpromotor

Voldaan aan voorwaarde: grondeigenaar draagt eigendom gebouw over aan bouwpromotor die afbreekt

Tolerantie 2: grondeigenaar laat voor zijn rekening gebouw afbreken door bouwpromotor (zonder eigendomsoverdracht) en vestigt zakelijk recht tvv grondeigenaar (al dan niet stilzwijgend, al dan niet onder bezwarende titel). Niet voldaan indien bouwpromotor voor zijn rekening afbreekt. Formaliteiten van belang: 1) overeenkomst met betrekking tot afbraakwerken en 2) geen loutere doorrekening kosten door grondeigenaar aan bouwpromotor.

Zie fiscoloog.