Een vrijwillige onverdeeldheid, dit wil zeggen een onverdeeldheid die de mede-eigenaars hebben gewild en in stand hebben gehouden, is niet onderworpen aan artikel 815 oud BW en kan niet op een eenzijdige wijze beëindigd worden.
Het vrijwillige karakter van een onverdeeldheid kan worden afgeleid uit diverse handelingen die de deelgenoten gezamenlijk hebben verricht om een gemeenschappelijk project tot stand te brengen en het te bestendigen.
Het feit dat de onverdeelde eigenaars het gemeenschappelijk project niet langer wensen te handhaven en de vroegere affectio familiae is teloorgegaan, is geen rechtsgrond om van een vrijwillige onverdeeldheid een toevallige onverdeeldheid te maken die onder de toeppassing valt van artikel 815 oud BW. (Cassatie 16 januari 2023).

(Tijdschrift voor notarissen, 09-2023, pagina 603)


0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *