Zie vermelding in Fiscoloog mits opmerking dat belastingplichtigen tegenbewijs kunnen leveren dat werkelijk voordeel lager ligt (Antwerpen 28 mei 2019 en Antwerpen 2 februari 2020).