Cassatie-uitspraak tegen het arrest van het Hof van Beroep Gent, waarbij de belastingplichtige een waardering had gehanteerd van Stadim en nadien had geprobeerd om een foute waardering post factum te verantwoorden met de Spartax-methode (wat niet is gelukt). Het Hof van Cassatie stelt dat het Hof van Beroep terecht heeft vastgesteld dat de fiscus voldoende heeft gedaan om te bewijzen dat er sprake is van een belastbaar voordeel en dat ze de bewijslast niet heeft miskend. Er wordt geen reden opgeworpen om de kwalificatie van voordeel alle aard, met name omdat de beloning rechtstreeks verband vertoont met het bestuursmandaat, niet te aanvaarden

(Arrest van het Hof van Cassatie dd. 24.03.2023, nr. F.21.0080.N)


0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *