Een ruling waarbij Vlabel akkoord gaat met het feit dat een partiële afsplitsing van het vastgoed naar een nieuwe immobiliënvennootschap gekwalificeerd kan worden als een inbreng van een bedrijfstak, waarbij de vrijstelling van het verkooprecht geldt ingevolge de gemengde inbreng. In casu had zich naast de kernactiviteit een afzonderlijke vastgoedactiviteit ontwikkeld. Belangrijk is ook dat ook het onroerend goed dat tot de corebusiness van de exploitatie behoort, zich tussen het onroerend goed bevond. Dit is geen beletsel voor Vlabel om de vrijstelling toch toe te staan.

(BV 230232 dd. 17.07.2023)


0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *