Een winkelcentrum kan een zelfstandige activiteit vormen en op die manier een algemeenheid van goederen.

Hof van Justitie bevestigt dat ook de overdracht van een onroerend goed, bestaande uit een winkelcentrum met alle er aan verbonden contracten en dergelijke meer, als een onderneming kan worden beschouwd en dus een overdracht van algemeenheid van goederen.

(Fiscoloog nr. 1782, 08.03.2023, pagina 3-5)

(Tijdschrift voor Bouwrecht en Onroerend Goed, 2023/5, pagina 240-252)


0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *